26nov
Debat tussen Carter en Ford

Leren debatteren: theorie

Debatteren doe je vaak, zonder je het weet: discussiëren met je lief, bespreken met de bank op welke termijn je je lening moet afbetalen, noem maar op. Op 21 november gaf ik een training bij de Jongsocialisten aan de UGent en hogescholen in Gent (Animo StuGent) over debatteren: hoe bouw je een argument op, welke “vorm” gebruik je het best, hoe haal je je tegenstander onderuit en enkele leuke tips & tricks (net als bij publiek spreken). Ontdek hier de slides van de training.

Komende donderdag is deel 2 van de training, namelijk de praktijk: debatoefeningen!

Leren debatteren: theorie by Sander Van der Maelen

11nov
wpid-xersc0429039.jpg

Nooit meer oorlog

95 jaar geleden eindigde de Grote Oorlog. Losgeslagen nationalisme en kapitalisme leidden tot miljoenen doden, een versplinterde internationale arbeidersbeweging, absurde kunst van de dadaïsten, blinde repressiemaatregelen tegenover Duitsland, de aanloop naar een diepe economische crisis en zo een volgende oorlog.

Laat ons goed onthouden waar we vandaan komen zodat we onze toekomst ook op de juiste manier kunnen vormgeven. Nooit meer oorlog: zeg neen aan kapitalisme en nationalisme!

10nov
Jongsocialisten logo

Jongsocialisten: verkozen als nationaal bestuurslid!

Op zaterdag 9 november 2013 werd ik door de leden van de Jongsocialisten verkozen tot nationaal bestuurslid. Eén jaar lang zit ik vooraan in de sneltrein van de politiek, samen met een fantastische ploeg met 7 andere bestuursleden en één voorzitter.

Katleen, Nora, Saartje, Michèle, Fahim, Stijn, Simon en Sanne: we gaan er een geweldig jaar van maken. De uitdagingen zijn niet min maar onze ploeg is sterk, scherp en ambitieus! Bedankt voor de steun, iedereen, sommigen jarenlang, en volg zeker m’n blog voor meer updates!

 

Jongsocialisten: nieuwe voorzitter Sanne Doms

Jongsocialisten: nieuw bestuur 2013-2014

14okt
Sander Van der Maelen - Verkiezingen 2012 - Affiche

Eén jaar later

Een jaar geleden werd nu ongeveer duidelijk dat ik na m’n eerste deelname aan verkiezingen maar liefst 937 stemmen had gehaald. Bedankt nogmaals, lieve Gentenaars. Bedankt nogmaals, lieve campagneteam. Bedankt nogmaals aan iedereen die zorgde voor het fantastische resultaat van sp.a in Gent. Op naar nog zo’n avonturen!

28aug
Verkiezingen nationaal bestuur Animo, de jongsocialisten

Verkiezingen nationaal bestuur Animo: motivatietekst

Begin november zijn er verkiezingen voor het nieuwe nationale bestuur van Animo, de jongsocialisten in Vlaanderen en Brussel. Ik heb me kandidaat gesteld om het nationaal bestuur te vervoegen en rond vier punten te werken:

  1. Ik wil de digitale systemen van onze beweging moderniseren;
  2. Ik ga voor een bredere ledenbasis;
  3. Ik hecht veel belang aan sterkere communicatie;
  4. Ik wil meer participatiemogelijkheden op nationaal niveau.

Je kan m’n volledige kandidatuur hieronder lezen, en alle kandidaten bekijken doe je via deze link. Vragen? Contacteer me gerust!

Read More »

27mei
Actie hoofddoeken

Vrijzinnigheid vs. hoofddoekenverbod: niet in mijn naam!

Vanavond wordt in de Gentse gemeenteraad gestemd over het al dan niet handhaven van het verbod voor stadsambetnaren op het dragen van levensbeschouwelijke symbolen in loketfuncties. De teksten van het Vlaanderen van Morgen verwoorden mijn mening correct – stukken correcter dan de verkrampte conversatieve vrijzinnigen zoals Dirk Verhofstadt (opinie in De Morgen) en het HVV (actie vanavond aan de gemeenteraad). De overheid is en blijft neutraal, het werk dat mensen uitvoeren ook, maar hoe zij hun eigen identiteit uitdragen hoeft en zal dit niet beïnvloeden.

Iedereen kan zichzelf zijn in een gedeeld burgerschap met wederzijds respect voor elkaars eigenheid, zolang iedereen de principes van de seculiere rechtsstaat onderschrijft.

sp.a staat voor een maatschappij waarin iedereen zichzelf kan zijn. Enkel bij wederzijds respect is men bereid om te participeren aan de samenleving en bij te dragen aan de welvaartsstaat. Om deze redenen kiest sp.a voor het actief pluralisme, waarbij de overheid actief religieuze en culturele vrijheden waarborgt. Godsdienstvrijheid betekent bijgevolg niet dat een maatschappij vrij is van iedere godsdienstige of levensbeschouwelijke uiting. Godsdienstvrijheid betekent net dat iedereen vrij is om zijn godsdienst te kunnen belijden. De scheiding tussen Kerk en Staat wordt hierbij gegarandeerd door net alle erkende religies en levensovertuigingen actief tot de publieke ruimte toe te laten. Hierdoor voorkomen we dat één religie of levensovertuiging dominant wordt en het functioneren van onze staat kan beïnvloeden.

22apr
Leegstand van kantoorgebouwen

Wonen is recht: kraken mag je niet verbieden

Vrijheid is geen absoluut en duidelijk omschreven concept. Zoveel is opnieuw duidelijk: Mathias De Clercq (OpenVLD), eerste schepen in Gent maar daarnaast ook nog Kamerlid, kondigt aan een wetsvoorstel in te dienen om kraken van huizen te verbieden (DM en DS van 22/04). Het voorstel van De Clercq is o.a. om juridische tussenstappen over te slaan bij het ontruimen van een woning: de politie zou haar gang mogen gaan op vraag van de eigenaar. Privaat bezit wordt al reeds collectief beschermd door onze samenleving: moeten we nu ook nog eens gedienstig zijn voor huiseigenaars die hun woningen vaak bewust laten leegstaan? De leegstandstaks die o.a. in Gent is ingevoerd, is blijkbaar niet hoog genoeg om heimelijke projectontwikkelaars uit hun kot te lokken: er staan in Gent bijvoorbeeld momenteel meer dan 2000 woningen leeg. Dat is ongehoord in een stad waar de woningnood enorm is. Laten we ook niet vergeten dat er in Vlaanderen meer dan 92.000 personen op de wachtlijst staan voor een sociale woning, waaronder zo’n 15.000 in Gent. Daarnaast ontbreekt het in België en Vlaanderen ook aan een degelijk spreidingsplan voor erkende asielzoekers, en worden aanvragers van asiel vaak aan hun lot overgelaten – waardoor ook zij de grijze zone der wet opzoeken. Is het dan niet logisch dat een deel van deze mensen die leegstaande woningen opzoekt?

Het is evident dat het recht op (tijdelijk) wonen moet primeren op het eigendomsrecht als een privaat eigendom niet bewoond/gebruikt wordt. Ook mensen zonder woning hebben immers het recht en de vrijheid om hun bestaansnoden in te vullen. Dit is immers de basis van vrijheid in onze samenleving: een woonst, geborgenheid, een uitvalsbasis voor je verdere leven. Deze vrijheid wordt  enorm beknot door de sociale problemen hierboven aangehaald. Wonen is een recht: kraken mag je niet verbieden.

In tijden van verhoogde werkloosheid en merkbare verarming in bepaalde groepen van de samenleving  zou Kamerlid en Gents schepen Matthias De Clercq overigens beter andere dossiers in de pers brengen. Is het geschonden privaatbezit van zij die al zodanig veel hebben dat ze hun woningen leeg kunnen laten staan politieke prioriteit? Deze liberale démarche in tijden van armoede en hoge woningprijzen stemt tot nadenken.

22apr
Sint-Baafskouterpark Gent

Een idee per dag 4: co-ownership van parken door buurtbewoners

Sommige bezoekers van parken en openbare ruimten vinden het nodig om deze te verpesten door zwerfvuil en asociaal gedrag. Het anonieme karakter van de stad draagt hier al eens toe bij.

Een idee: versterk het sociale weefsel in de buurt door een expliciet co-ownership van parken en andere publieke plaatsen door buurtbewoners. Reclaim the streets! Betrek bewoners en verenigingen niet alleen als je als bestuur iets beslist heb, maar doe dit juist vóór het beslissingsproces. Vraag het lokale wijkcomité niet alleen voor de jaarlijkse veegactie, maar ook om proactief andere ideeën en beslissingen mee in goede banen te leiden.

Participatie is natuurlijk een proces en geen fait accompli: durf hierin investeren. Pretendeer niet als politicus dat je alles en iedereen vertegenwoordigt. Iedereen is mede-eigenaar van de publieke ruimte: stimuleer sociaal gedrag hierrond.

 

Bekijk dit idee ook op eenideeperdag.be.

Website gebouwd door Sander Van der Maelen op Wordpress - Contact - Sitemap