studentENmobiliteit plus hogeschool

In de recentste editie van „de bMer“, de publicatie van de studentenraad van het departement Bedrijfsmanagement Mercator van de Hogeschool Gent, is er een kort artikel verschenen over studentENmobiliteit en mijn taak in de Raad van Bestuur van deze vzw. Je kan in het artikel uit „de bMer” nalezen op pagina 42 van het pdf-bestand dat je hier kan raadplegen. Het boekje staat trouwens vol informerende stukken over studentenparticipatie, de Stad Gent en nog veel meer – een mooie verdienste van hoofdredacteur Jeroen.


Je kan o.m. lezen dat de hogeschoolstudenten iets extra krijgen binnenkort van studentENmobiliteit. Zo wordt in het begin van het academiejaar een deel van de fietsen immers speciaal voor de hogescholers, voorbehouden. Dit moet ervoor zorgen dat zij zeker van dit project kunnen gebruik maken, zonder dat de grote horden uniefstudenten snel-snel met alle fietsen weg zijn. De uniefstudenten kunnen echter tijdens deze periode ook nog steeds een fiets aanvragen, en na de reservatieperiode valt het „contingent“ van 1000 fietsen voor hogescholers ook weg. Wees er dus snel bij – maar dat is altijd al zo geweest!

Dit is natuurlijk niet het enige wat er dit jaar gebeurd is binnen sEm. Ik zit daar immers, vanuit mijn mandaat vanuit de Gentse Studentenraad (GSR) van de UGent, om een goede studentenstem te laten weerklinken. Dit lijkt me mits wat inwerken het afgelopen academiejaar ook wel gelukt te zijn: er zijn voorlopig nog geen prijsverhogingen aangekondigd, er komt een nieuwe gamma aan „basicfietsen“ en de studenten worden erkend als volwaardige partner in dit belangrijke mobiliteitsproject voor Gent. Ik ga in een volgend artikel dan ook iets meer ingaan op mijn visie op studenten en mobiel zijn in Gent. Centraal staat echter dat alle partners in dit project – onderwijsinstellingen, stad Gent en studenten – terecht trots mogen zijn op het resultaat, maar dat het werk nog niet af is. En avant!


There are no comments.

Leave a Reply