CATEGORY: gent

Wereldtentoonstelling Gent 1913 (1)

Op 6 April 1913 zal de wereldtentoonstelling van Gent hare poorten openen. Nooit heeft in België eene tentoonstelling zulk een uitgestrektheid bereikt als die der Gentsche wereldfoor: 130 hectaren, bijna 40 hectaren meer dan te Brussel, en bijna het dubbel der uitgestrektheid der tentoonstelling van Luik.
Onafzienbaar wijd strekt zich de reeks paleizen, hallen en paviljoenen uit, waarrond breede tuinen en banen worden aangelegd, en ten alle kanten verrijzen nog nieuwe gebouwen waaraan met koortsigen haast een leger van werklieden arbeidt.
De hallen zullen eene oppervlakte beslaan van 210.000 vierkante meter (tegen 150.000 v.m. in de Brusselsche tentoontstelling en 135.000 v.m. in die van Luik). De Belgische afdeeling zal zich uitstrekken over eene oppervlakte van 41.900 v.m. De Fransche afdeeling beschikt over 52.375 vierkante meter, de Engelsche over 17.200 v.m. en de Duitsche over 15.000 vierkante meter. Uit deze cijfers blijkt reeds dat de Gentsche Wereldtentoonstelling eene der belangrijkste zal zijn die wij ooit te zien kregen.
En zullen Handel en Nijverheid over ruime hallen beschikken, de kunsten zullen niet minder wel bedeeld zijn; een prachtig Paleis der schoone kunsten verheft zich vlak vlak voor den binnentuin en in het Park dat aan de Tentoonstelling verbonden is bevindt zich het Museum van schoone kunsten en het Paleis der Oude Kunst. In dat zelfde park verheft zich insgelijks het Feestpaleis, waar de tentoonstellingen van bloemen zullen plaats hebben; dit paleis is niet minder dan 31.000 vierkante kilometer groot, en overtreft in uitgestrektheid het vermaarde Cristal Palace van Londen.
Er zal ook in de Wereldtentoonstelling van Gent een “Oud Vlaendren” te zien zijn waarover de liefhebbers van oude Vlaamsche bouwkunst zullen verrukt zijn.
Hoe die ontzaglijke tooverstad die de Gentsche Wereldtentoonstelling zal worden er nu zo al uitziet, melden wij den lezer een volgende maal.

Bron: Ons Volk Ontwaakt – Gepubliceerd op 25 januari 1913